Visible mending

Når:

Lørdag - 14.00

Hvor:

Veita Plan 3

Påmelding:

-

Gjenbruk og lapping av strikkeplagg og andre plagg er i tiden. Her er det tips og muligheter til å lære noe nytt. Med Marianne og Gyda.

Kunnskap om materialer og teknikker er forutsetninger for å gjøre ansvarlige valg som forbruker. Det å lage, reparere og utnytte ressursene som ligger nær oss var tidligere en selvfølgelig del av allmenndannelsen. Det er en del av vår immaterielle kulturarv.

Med dagens situasjon er denne kunnskapen igjen høyaktuell. Velstanden vår, kjøpekraften og overforbruket har skapt enormt store utfordringer for kloden vår og livet på den. I 2019-2022 jobber Norges Husflidslag med hvordan materialkunnskap, håndverk og husflid kan bidra til å gjøre oss til mer ansvarlige forbrukere gjennom satsingen Holdbart.

event image